=====GDB (GNU Debugger) =====

|

gdb datamining
(gdb) run
(gdb) bt

==Debugger settings in CodeBlocks== Je kunt catch debugger exceptions flag uitzetten want bij het debuggen zijn exceptions die netjes afgevangen worden meestal helemaal niet erg.