Globe4D als afstudeerproject

De ervaring tot nu is dat Globe4D een geschikt apparaat is om geanimeerde kaarten over het veranderen van een planeet aan een brede groep mensen over te brengen. Het gaat hierbij altijd om kaarten die door wetenschappers zijn gemaakt en die met Globe4D een stuk beter te bekijken en te bespreken zijn. \ Mijn vraag is nu: Kan Globe4D ook gebruikt worden om nieuwe patronen te ontdekken in wetenschappelijke datasets? Patronen die op dit moment met de huidige visualisatiemethoden (nog) niet zijn ontdekt. \ Ik wil pleiten voor een toepassing binnen Globe4D waarmee multi-dimensionale datasets gevisualiseerd worden en waarmee het mogelijk is verschillende datasets met elkaar te kunnen vergelijken zodat het een tool wordt om wetenschap mee te bedrijven ipv de resultaten over te brengen. \ \ ——- \ \

===== Subvragen over Globe4D als wetenschappelijke tool ===== *Maakt het toevoegen van een extra ring het navigeren door datasets met periodieken mogelijk? *Wat zou je met een Globe5D kunnen en hoe zou dat er uit moeten zien? *Wat voor datasets zouden in aanmerking kunnen komen om te bestuderen? *Zijn plaats+tijd noodzakelijke factoren binnen de datasets? *Welke tools bestaan er al om wetenschap mee te bedrijven? **Statistiek programma’s (SPSS etc) **Wiskunde programma’s (Matlab etc) **… *Zijn er voorbeelden van andere direct-feedback-devices zoals Globe4D waarmee onderzoek gedaan wordt? *Op welke manieren behalve ‘platslaan’ wordt er nog meer met multi-dimensionale data gewerkt?

===== Eigenschappen van de Globe4D interface (bol+ring) ===== *Beide geometrische vormen. Verschillend van aard. **Bol: geen begin en einde in alle richtingen. **Ring: alleen een begin en einde in een richting. De andere is oneindig. *Wat voor data leent zich goed om oneindig weergeven? Flatland / Game of Life speelveld

===== Related work ===== *de tool van [[http://www.youtube.com/watch?v=YpKbO6O3O3M|Hans Rosling]] - “Trendalyzer software that converts international statistics into moving, interactive and enjoyable graphics.” *[[http://www.worldmapper.org/|Worldmapper]]

==== Temporal data (ie. on spirals) ==== *[[http://www.sims.berkeley.edu:8000/courses/is247/f05/readings/Carlis_SerialPeriodicData_UIST98.pdf|Interactive Visualization of Serial Periodic Data]] *[[http://ieg.ifs.tuwien.ac.at/~aigner/teaching/ws06/infovis_ue/papers/spiralgraph_weber01visualizing.pdf|Visualizing Time-Series on Spirals]] *[[http://www.ifs.tuwien.ac.at/~silvia/wien/vu-infovis/articles/WISE2000_silva.PDF|Visualization of Linear Time-Oriented Data: a Survey]] *[[http://www.donau-uni.ac.at/imperia/md/content/department/ike/ike_publications/2007/refereedjournalarticles/aigner_2007_cg_visualizing-time-oriented-data.pdf|Visualizing Time-Oriented Data – A Systematic View]] *[[http://www.cs.ucr.edu/~jessica/KDD04_VizTree.pdf|Visually Mining and Monitoring Massive Time Series]] *[[http://www.informatik.uni-rostock.de/~ct/Publications/iv05.pdf|3D Information Visualization for Time Dependent Data on Maps]] *[[http://www.ias.ac.in/sadhana/Pdf2006Apr/173.pdf|A survey of temporal data mining]] *[[http://ieg.ifs.tuwien.ac.at/projects/timeviz/aigner_thesis_proposal.pdf|Interactive Information Visualization to Explore Temporal Data (thesis proposal)]]

==== Multi-dimensional scaling ==== *(afstuderen:demers-nonlinear-dim-reduction.pdf|Non–Linear Dimensionality Reduction) *Email contact met astronomy data van Gijs Verdoes Kleijn over multi-dimensionale datasets binnen de sterrenkunde.

===== Voorbeelden uit de kunst of uit de praktijk ===== *[[http://www.youtube.com/watch?v=EpBmSQFaGcw&feature=related|MmmTsss]] *…

===== Overig ===== *Gijs Verdoes: [[http://www.lorentzcenter.nl/lc/web/2008/321/program.php3?wsid=321|Maandagprogram]] Ik denk dat 13:30 en daarna mogelijk interessant is.(Caveat: ik heb deze mensen ook nog nooit horen praten.)