SciTE roeleert de pan uit!

Ik heb vandaag ontdekt dat mijn favoriete tekst en sourcecode editor SciTE standaard een scripttaal onderdersteund die lua heet. Een heel simpel taaltje en super krachtig om bijvoorbeeld je eigen macro’s mee te schrijven. SciTE, echt briljant!

Hieronder een zelfgeschreven scriptje om een Code Completion lijstje te tonen met daarin Wiki opmaak commando’s.

=== Dit zet je in SciTEUser.properties: ===

command.name.1.*=WikiMacro command.1.*=dofile $(SciteUserHome)/WikiMacro.lua command.mode.1.*=savebefore:no command.subsystem.1.*=3 command.shortcut.1.*=Ctrl+Space

=== En dit in je home directory als WikiMacro.lua: ===

editor.AutoCSeparator = string.byte(';') editor:UserListShow(12,"Internal Link;H1;H2;H3;External Link") editor.AutoCSeparator = string.byte(' ')

function OnUserListSelection(tp,r) if (tp==12) then if (r==”Internal Link”) then tag(“[[”,”]]”) elseif (r==”H1”) then tag(“==”,”==”) elseif (r==”H2”) then tag(“===”,”===”) elseif (r==”H3”) then tag(“====”,”====”) elseif (r==”Internal Link”) then tag(“[”,”]”) else print(“?”) end end end

function tag(starttag,endtag) local txt = editor:GetSelText(); if string.len(txt) ~= 0 then editor:ReplaceSel(starttag..txt..endtag) else editor:AddText(starttag..endtag) editor:GotoPos(editor.CurrentPos-string.len(endtag)) end end </code>

=== Zie ook: === *http://lua-users.org/wiki/UsingLuaWithScite *http://www.lua.org/about.html

(tag>)

DISCUSSION